Disciplina de Informatică medicală

Obiective: Cunoașterea conceptelor de analiza statistica a datelor si conexiunea acesteia cu știința medicală. Dezvoltarea cunoștințelor privind statistica inferențială și aplicarea ei în studiile observaționale sau clinice. Dezvoltarea abilităților practice de prelucrare statistică a datelor și comunicare a rezultatelor (conform fișei disciplinei).