Cursuri disponibile

Acest curs conţine o colecţie de instrumente de învăţare propuse pentru testarea de către profesori şi studenţi în cadrul unor cursuri experimentale.

Scopul Federației Mondiale pentru Educație Medicală (WFME) este de a îmbunătăţii calitatea educației medicale la nivel mondial.

A learning environment for patients with disorders and their relatives

An organizational framework facilitating the participation of students on research projects.

Cadru general de informare si coordonare online pentru Programul Voluntariat în activitatea de dezvoltare academică (VADA)

Obiective: Cunoașterea conceptelor de analiza statistica a datelor si conexiunea acesteia cu știința medicală. Dezvoltarea cunoștințelor privind statistica inferențială și aplicarea ei în studiile observaționale sau clinice. Dezvoltarea abilităților practice de prelucrare statistică a datelor și comunicare a rezultatelor (conform fișei disciplinei).