Available courses

This course is a collection of new features that should be tested by both, teachers and students, in a living lab environment.

The aim of the World Federation for Medical Education (WFME) is to enhance the quality of medical education worldwide.

A learning environment for patients with disorders and their relatives

An organizational framework facilitating the participation of students on research projects.

Cadru general de informare si coordonare online pentru Programul Voluntariat în activitatea de dezvoltare academică (VADA)

Obiective: Cunoașterea conceptelor de analiza statistica a datelor si conexiunea acesteia cu știința medicală. Dezvoltarea cunoștințelor privind statistica inferențială și aplicarea ei în studiile observaționale sau clinice. Dezvoltarea abilităților practice de prelucrare statistică a datelor și comunicare a rezultatelor (conform fișei disciplinei).


Course categories